Trygt lokalsamfunn

Årdal blei tidleg medlem i WHO Safe Communities. Merkevara Årdal Tenk Tryggleik er eit samarbeid mellom politi, kommune, Hydro, LO og Norsk Folkehjelp med fokus på kontinuerleg utvikling av eit trygt nærmiljø.

Årdal har moderne og levande sentrum og fekk i 2004 Bymiljøprisen for sitt arbeid med tettstadutvikling.

- Årdal tenk tryggleik
- Skadeforebyggende forum