Teknologisk knutepunkt

Årdal er ei bygd i forkant av ei industriell teknologisk utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Tradisjonar byggjer vidare på store og slagkraftige teknologiske miljø i nye spennande fagfelt innan primæraluminium, solcelleproduksjon og vasskraft. Teknologimiljøet i Årdal har fokus på overføring av kunnskap frå forsking til praktisk bruk og produkt.

Teknologiske utfordringar i verdenstoppen