Skular i Årdal

Årdal har moderne og velutstyrde grunnskular.
Den vidaregåande skulen har eit breitt linjeval innan almenne, økonomiske, helse, og teknologifag.

Årdal har eigen kommunal musikkskule med eit allsidig opplæringstilbod.
Undervisninga føregår på grunnskulane.

Grunnskular:
Farnes Skule
Tangen skule

Skulefritidsordning

Musikk og kulturskule

Vidaregåande opplæring:
Årdal Vidaregåande skule
Høgskulen i Sogn og Fjordane