Årdalsregionen

I Årdalsregionen finn du på den eine sida storindustri og topp moderne samfunn, medan ein på den andre sida finn velstelte gardsbruk, skogsdrift og fiske i elv og innsjø. Dessutan Jotunheimen sin dramatiske natur med fjelltindar, bratte fjellsider og høge fossefall. Med den nye Lærdalstunnelen ligg no indresogn sentralt i sør- Noreg med kort veg til Bergen og Oslo med Aust - Vest stamvegen gjennom området.

I pendlaravstand frå teknologiknutepunktet Årdal finn ein sjukehus, høgskule, spennande handelsmiljø og bustadmiljø.

Årdal kommune
Lærdal kommune
Aurland kommune
Sogndal kommune
Luster kommune
Vang kommune