Årdal kommune

Årdal kommune er lokalisert i rådhuset på Årdalstangen.

Rådmannen har det overordna ansvaret for drifta av kommunen.

Administrativ leiing er kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT), opplæring, plan og utvikling. Administrativ leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet