Prosesstyring, automasjon

Leverandørindustrien i Årdal ligg langt framme og har lang erfaring på automatisering av store og små industrianlegg. Det er  bygd opp eit ingeniør miljø i fleire bedrifter innanfor dette fagområdet.

Bedriftene har vore med i alle fasar av prosjekt frå design, programmering og til det har blitt satt i drift både nasjonalt og internasjonalt.