Livskvalitet

Årdal kombinerer bykultur med aktivt friluftsliv og rekreasjon i fantastisk natur. Bygda er sentralt plassert, midt mellom Noregs største byar, og har både verdsarvområde, nasjonalpark og landskapsvernområde i eller kring kommunen. Regionen har både sjukehus, flyplass og høgskule. Årdal byr på eit utfordrande yrkesliv og aktiv fritid.