Kultur og fritid

Årdal har svært gode kultur og naturtilbod, og er godt kjent for sine song og musikkmiljøar. Med rundt 80 lag og organisasjonar kan ein lett finne noko for dei fleste aldersgrupper.

Med Jotunheimen som næraste nabo, ligg tilhøva særs godt til rette for avstressande rekreasjon og friluftsliv sommar og vinter. Eit rikt dyre -og planteliv byr på gode tilhøve for småviltjakt og fiske.

Eit utval av fritidstilboda i Årdal

Organisasjonsliv:
Hugin Musikkforum
Årdalstangen Idrettslag
Idrettslaget Jotun
Knipenborg Skyttarlag
Årdal Fotballklubb
Farnes skyttarlag
Årdalstangen Musikklag
Øvre Årdal Janitsjarkorps
Sogelaget

Frilufsliv:
Årdal Turlag
Årdal Jeger og Fiskeforening

Kontaktpersonar lag og organisasjonar