Kommunale og regionale tilbod

Årdal er ein av 9 kommunar i Sogn Regionråd. I tillegg har Årdal inngått driftssamarbeid med nabokommunane gjennom samarbeidsprosjektet ÅLAV.

Saman med tilbodet i nabokmmunane har Årdal tilgang på alle viktige offentlege tilbod.
Kommunane er kraftkommunar med svært god økonomi.

I Sogn har vi eit moderne vegsystem som sikrar gode kommunikasjonsvillkår heile året. Årdalsregionen har sjukehus, høgskule, forskningsinstitusjonar, gode hamneanlegg og flyplass.

Lærdal sjukehus
Sogdal Lufthamn, Haukåsen
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Vestlandsforsking
Sogn jord og hagebruksskule