IKT

Årdal har eit spennande IKT-miljø.

IKT miljøet i Årdal har vakse fram gjennom Hydro si satsing på informasjonsteknologi, og Årdal kommune si strategiske satsing på næringsutvikling innan IKT. Hovudfokus har vore automasjon og styringssystem, der kompetanse har støtta Hydro sin utvikling og behov for oppgradering og automatisering.

I tillegg har det utvikla seg eit kompetansetungt miljø innan sikkerheit, ASP, kommunikasjon og ADB.