Forsking og utvikling

Hydro Aluminium i Årdal har sitt forskings-senter for Primær Aluminium i Årdal. Ein stor del avdei tilsette er sivil- og doktor-ingeniørar.

Senteret lever direkte forskings tenester i forhold til vidare utvikling av eigen teknologi, i tillegg til støtte tenester til drifts avdelingane i heile primæraluminiums systemet til Hydro Aluminium.
Senteret består i dag av eit prøvesenter, ein elektrolyseavdeling og ein carbonavdeling.

Solenergi blir ein av framtidas viktigaste energikilder – fornybar og miljøvennleg. Utnytting av denne energien er i kraftig vekst, likevel har eventyret berre så vidt begynt.

Norsun tek mål av seg til å bli den leiande og mest kostnadseffektive produsenten av monokrystallinsk ingot og wafere til den internasjonale solindustrien.