Bu i Årdal

Årdal har eit tett bumijø i eit byprega samfunn med bustadtilbod både sentralt og i meir landlege områder.

Bustadtilbodet er variert, du kan velja mellom einebustad, rekkehus, blokk og gjennomgangsbustad.
Årdalsregionen har bustadtilbod både sentralt og i meir landlege områder.
Ønskjer du å flytta til Årdal har vi lokale eigedomsmeklarar som er oppdaterte på bustadmarknaden: