Festivalar i Årdal

Målrock ein fantastisk festival der Rock'n roll og nynorsk spelar saman. Målrock vert arrangert kvart år andre helga i august.

Påskerock er eit årleg arrangement i regi av Hugin Musikkforum. Påskerock vert arrangert onsdag og skjærtorsdag.

Fjøsblues samlar  folk frå hele landet for å oppleva bluesen i Avdalen, 300 meter over havet. Fjøsblues blir arrangert kvart år ved jonsoktider.

Fjord og fjell dagar eit årleg arrangement med marknad og underhaldning for alle aldersgrupper. Fjord og Fjell dagane vert arrangert andre helga i juni kvar år.

Nasjonalparkfestival i slutten av mai månad har eit rikt kultur og naturtilbod til alle.
Slingsbyvandringa "ei vandring i William C. Slingsby" sin fotefar frå fjord til fjell.

Haustmyldring i midten av september, marknadsdagar kombinert med kultur og natur.