Engineering/konstruksjon

Årdal har eit fagmiljø som er sterkt innafor elektro og mekanisk. Hydro har gjennom mange år utnytta den faglege styrken som ligg i leverandørindustrien til å løysa ufordringar i nye og eksisterande anlegg, både nasjonalt og internasjonalt. Sterkt ingeniør og teknisk miljø som utnyttar moderne konstruksjonsteknologi kombinert med nærheit til produksjons- anlegga og god forståing av utfordringane.