Elektronisk infrastruktur

I Årdal er alle dei  store nasjonale leverandørane er tilstades, direkte eller indirekte. Telenor har utbygde sentralar som er klargjort for moderne tenester. Banetele er tilstades via lokalt breibandselskap. Alle bedriftene i Årdal har tilgang til fiber, og gunstig pris til nærmaste node på stamnettet. Kommunikasjonen til/frå Årdal er redundant. I tillegg er store aktørar som Statnett og Hydro tilstades med sine kommunikasjonsløysingar.