Barnehagar i Årdal

Barnehagane i Årdal ligg sentralt med kort avstand til skular og sentrum. Det er lett tilgang til flotte uteområde  som gjev rom for allsidig aktivitet.

Søknadsskjema til barnehageplass i Årdal finn du her

Årdal har 6 barnehagar og full barnehagedekning

Barnehagar i Øvre Årdal:
Farnes barnehage
Ve barnehage
Haugane barnehage
Uravegen barnehage

Barnehagar på Årdalstangen:
Einehaugen barnehage
Årdalstangen barnehage